Captació projectes d'inversió

Per a poder invertir en el vostre projecte, ens fa falta certa informació necessària per tal d'estudiar l'alternativa de financiació més adequada:

 1) Formulari Captació de Projectes
 
   
 
 2) Resum Executiu    3) Pla d'Empresa
que ha de contenir:
      1) Presentació projecte.
      2) Presentació promotors i equip de treball.
      3) Anàlisi estratègica del negoci (DAFO).         
      4) Anàlisi de l'entorn comercial.
      5) Pla de màrqueting.
      6) Pla d'operacions/procés productiu.
      7) Pla financer.
      8) Conclusió i proposta d'inversió.

Un cop formalitzats els documents, agrairíem que els
enviéssin a: info@camelotcapital.es i en la major
brevetat possible ens posaríem en contacte amb vostè.

 

  #Col·laboradors Camelot Capital#


Informació general i Avís legal
Bou & Associats SA - Camelot Capital - C/ Sèquia, 11, 4t – 17001 GIRONA – Tel 972 21 02 12 - Fax 972 20 84 50 - info@camelotcapital.es
iglésiesassociats