Camelot Capital

Camelot Capital és una divisió de Bou & Associats SA amb vocació de Business Angels nacional d'inversors privats per donar suport a petits projectes amb forta vocació territorial i capacitat de creixement.
 
L'objectiu de la divisió és l'impuls de projectes empresarials amb un alt potencial de creixement a partir de l'injecció de capital i valor afegit.

A partir de l'acumulació de capital de diversos socis, l'empresa estarà capacitada per estimular aquests projectes empresarials.
 
Seleccionem projectes per enfocar-los:
A) Assessorament que pot ser contractat en funció de l'èxit.
B) Dirigit especialment a una inversió en concret.
C) Cerca del projecte de l'any. 
 
Així mateix, Camelot Capital pretén ser un instrument al servei de petits inversors que de forma individual vulguin fer inversions amb emprenedors.
 
Acompanyem als nostres Socis durant tot el cicle de cada inversió, des de la recerca i anàlisi d'oportunitats fins a la venda de les participacions adquirides, sempre en tot moment vetllant pels seus interessos.

Funcionament

El nostre funcionament consisteix en la captació d'idees i plans empresarials captats a través de la nostre pàgina web, contactes, fòrums o altres xarxes Business Angels.

Un cop enviada la sol·licitud d'inversió, mitjançant el nostre equip estratègic horitzontal i multidisciplinar, estudiem la seva viabilitat i realitzem un anàlisi exhaustiu tant del sector com del seu mercat.
 
La nostra operativa d'actuació consisteix en analitzar detingudament les idees i els projectes aportats, per tal de donar en tot moment, una opinió constructiva i a procedir, si s'escau, a l'inici de la investigació de la modalitat de finançament més adequada (inversions directes, crèdit participatiu, accions...).
 
Assessorem i potenciem professionalment cada projecte invertit, maximitzant les seves possibilitats d'èxit. Busquem de manera proactiva oportunitats de venda de les participacions dels nostres Socis.
 
L'activitat de Camelot Capital es pot desenvolupar mitjançant accions directes o indirectes, pot suposar tant la inversió directa, l'estudi, l'assessorament i/o la tutoria de les pròpies empreses.
Informació general i Avís legal
Bou & Associats SA - Camelot Capital - C/ Sèquia, 11, 4t – 17001 GIRONA – Tel 972 21 02 12 - Fax 972 20 84 50 - info@camelotcapital.es
iglésiesassociats